E- építési napló vezetés

Elektronikus
építési naplót
vezetünk ... Ön helyett!

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az építési napló?

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható hiteles dokumentum, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
Az építési naplót elektronikusan kell vezetni a rendeletben előírt bevezetési ütemezésben. A 2014. január 1. előtt megkezdett építkezések esetében az építési napló papír alapon is vezethető.

Mikor kell építési naplót vezetni?

Minden
 • építésügyi hatósági engedélyhez vagy
 • tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint
 • a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

Kell-e az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység során naplózni?

2019. októbe 24-én változott az egyszerű bejelentéssel épülő lakóingatlanok e-naplóvezetési kötelezettsége. Az új szabályok csak az új bejelentésekre érvényesek, amit tehát már október 24-e előtt bejelentettek, azokra mindenképpen a korábbi előírásokat kell alkalmazni, tehát kötelező az építési napló vezetése. A könnyítés csak azokra a beruházásokra vonatkozik, ahol az építtető magánszemély és saját lakhatási célra építi az épületet. Ha a magánszemély építtető eladásra építtet, vagy nem magánszemély az építtető, akkor továbbra is csak a korábbi szabályok alapján, azaz e-napló használatával folyhat a munka. Építési naplót önkéntes alapon ezentúl is vezethet az építtető. A használata ajánlott is (főleg a kivitelező érdeke, hogy minden lépés pontosan dokumentálva legyen), hiszen esetleges bírósági eljárás során csak az e-napló adataival lehet igazolni a valós történéseket, illetve például CSOK igénybevétele esetén a bank is előírhatja az építési napló használatát.

Kinek kell vezetnie az építési naplót?

 • Az építtetőnek kell először megnyitnia és készenlétbe helyeznie, ezután
 • a fővállalkozó, megrendelő vállalkozó, alvállalkozó kivitelezőnek kell megnyitni az építési naplót, és vezetnie a munkavégzés végéig.

Ehhez minden esetben személyes ügyfélkapura van szükség!

Ki tekinthet be az építési naplóba?

 • az Építésügyi Hatóság,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerinti illetékes szerve,
 • a helyszíni ellenőrzést folytató Munkavédelmi és Munkaügyi Hatóság,
 • külön jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított más hatóság,
 • az építtetői fedezetkezelő,
 • az építtető által betekintésre felhatalmazott,
 • az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet,

Mi a rendszerhasználati díj?

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletértelmében 2014. július 1-jétől az általános építményekre vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni.

https://www.e-epites.hu/hirek/rendszerhasznalati-dij-az-e-naplonal-altalanos-celu-epitmenyek

A rendszerhasználati díj bruttó összege az e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet ) számított értékétől függ.

0 - 50.000.000 Ft 2 620 Ft
50.000.001 - 100.000.000 Ft 3 930 Ft
100.000.0001 - 250.000.000 Ft 7 860 Ft
250.000.001 - 500.000.000 Ft 11 790 Ft
500.000.001 - 1.000.000.000 Ft 18 340 Ft
1.000.000.001 Ft felett 23 580 Ft

 

Hogyan lehet ügyfélkapuhoz jutni?

Ügyfélkaput minden természetes személy igényelhet az okmányirodákban. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány szükséges, és meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is.

Mi az a NÜJ ?

Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót, Napló Ügyfél Jelet (NÜJ) kap.
A NÜJ egy 9 jegyű azonosító számsor, ami a későbbiekben nem változik, és kizárólag az adott ügyfélkapu használatával az e-építési napló alkalmazásba belépőhöz kötődik. A NÜJ személyes adatot nem tartalmaz, csak az e-építési napló alkalmazásban azonosítja az ügyfélkapun belépőt. Az e-építési napló alkalmazásba történő első ügyfélkapun keresztüli belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatait ki kell tölteni, ezzel létrejön egy személyes „profil” amivel köthető a természetes személy az általa képviselt cégekhez. A személyes profilban” rögzített személyes, jogosultsági és cég adatok a késbbiekben módosíthatóak, karbantartásuk a felhasználó feladata.

Felkészült csapatunk
profi és hatékony módon oldja meg az e-építési napló vezetését.